زن در اسلام و مسیحیت

زن در اسلام و مسیحیت

در این وبلاگ به بررسی زن از دیدگاه دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت خواهیم پرداخت...

آخرین نظرات

نویسندگان

خدای یکتا، زن و مرد را از یک گل خلق کرد و در آنها دمید. از آن پس بود که زن و مرد به یک اندازه بار امانت الهی را به دوش کشیدند و این فطرت پاک بود که میراث همگان شد. اما متاسفانه تاریخ سرنوشتی تلخ را برای یکی از این دو مخلوق ارزشمند خداوند رقم زد و این زن بود که تقاص بد طینتی بندگان شیطان را داد؛ تقاصی که ثمره اش، تحقیر، شکنجه، بی محلی،  حس خودکم بینی و در نهایت سوءاستفاده جنسی بود. در ادامه سردمداران حکومت ها و داعیه داران مذاهب به ویژه کلیسا، با دامن زدن به این تاریخ شوم، باعث شدند تا ارزش و جایگاه حقیقی زن، این مخلوق زیبای خداوند، به زباله دان تاریخ بپیوندد و امروزه غرب با ظاهری فریبا نوع دیگری از تحقیر را علیه زنان رقم زده که اگر موشکافانه به آن نگریسته شود، می توان آن را دنباله همان تحقیرها و سوءاستفاده های قرون وسطی دانست.

 اکنون ما برآن شدیم تا با بیان موضوع زن در دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت، تلاشی هرچند کوچک در راستای شناساندن جایگاه واقعی زن، آن طور که نبی مکرم اسلام، رحمة للعالمین، محمّد مصطفی(ص) برای مان به ارمغان آورد، در مقابل تهاجم شدید مدعیان مسیحیت انجام دهیم. مدعیانی که برای فریفتن جوانان و نوجوانان مسلمان، از حربه ی توهم نقض حقوق زن در اسلام و توهم حفظ حقوق زن در مسیحیت و فرهنگ غرب، استفاده می کنند.

باشد که با اتکا به خداوند متعال، موجبات تفکری روشن و حقیقی را برای تمام حق طلبان عالم فراهم آوریم.